1:9

עשר ספירות בלימה אחת רוח אלהים חיים ברוך ומבורך שמו של חי העולמים קול ורוח ודבור והוא רוח הקודש

Desať sefír Ničoty, Jeden je Duch/dych Boha živého. Požehnané a blahoslavené je Jeho meno svetov života, hlas a dych a reč a to je Duch/dych svätý.


VÝKLAD:

Duch, či Dych Boha prekladá hebrejský slovník jedným termínom RUACH. Kabalistická tradícia učí, že sa jedná o jedno a to isté (viď. tiež MYSTICKÝ VÝZNAM OBRIEZKY ). Každý Boží výdych (…a vdýchol dych života…) je našim nádychom a každý náš výdych sa vracia naspäť k Bohu, aby opäť nadobudol životnú energiu (chaj haolamim), princíp udržiavajúci existenciu a život stvorených bytostí, a mohol sa zas stať nádychom dávajúcim život. Dych/Duch (Ruach) oživujúci telo, spôsobuje, že sa toto môže pohybovať. Preto býva slovo Ruach spájané aj s pohybom a prekladá sa aj ako vietor (pre porovnanie: vo východoázijskej filozofii býva vietor v rámci diagnostiky stotožňovaný so zlými duchmi, ktorí spôsobujú ochorenie). Vietor bežne vidieť nie je možné, rovnako tak ani dych a ani ducha. So slovom Ruach súvisí aj slovo vzduch (hebrej.: avir), ktorý je vlastne nehybné kontinuum, ktoré sa pohybom ducha stáva vetrom.

Aj duch sa prejavuje až pohybom – dychom a tak napĺňa živú bytosť, ako keď naplní vzduch nafukovaný balónik a dodá mu tvar a veľkosť v závislosti od charakteru hmoty.

Arje Kaplan v tomto zmysle upozorňuje na súvis Ducha Božieho s múdrosťou (Chochma) a porozumením (Bina)  v naviazaní na  Besaalela – staviteľa Chrámu (2M 31.3), ešte ako prenosného stánku na ceste púšťou. Duch Boží (Ruach Elohim) tak stojí nad Chochmou a Binou, lebo je menovaný ako prvý a je tak totožný s Keter, tvoriac spoločne s Chochmou a Binou Hlavnú triádu.

Duch, rovnako ako Reč boli stvorené skrze Hospodinove skutky. Dych je Hlas zoslaný z výšin, aby napríklad hovoril k prorokovi, či tomu, kto je hoden toho, aby obdržal Ruach ha-kodeš – Ducha svätého. Obdržať Ducha Svätého, znamená v židovskej mystike, že niekto dosiahne osvietenie. Je to duchovný Hlas, ktorý aby bolo možné počuť, sa musí zaodieť do fyzického hlasu. Obyčajne to býva hlas dotyčného človeka, ale aj hlas niektorého svätého kedysi žijúceho. To sa stáva vtedy, ak duša proroka a svätého patria do rovnakého spoločného koreňa, zvaného šoreš, prípadne ak prorok vykonal čin, blízky spomínanému svätcovi. To býva vtedy, keď vlastný hlas nemá dostatočnú silu, ktorá by navodila prorocký stav. Vyššou rovinou ale je, keď je Hlas odetý do hlasu konkrétneho proroka.

Tradícia učí, že sa to deje takto: najskôr musí byť prostredníctvom Hlasu, stvorený anjel, tzv. Hlas proroctva a ten  sa nakoniec odeje hlasom proroka (2S 23.2).

Rabi Jisrael Baal Šem Tov dokonca učil, že ak vojde človeku do mysle, myšlienka v okamihu, keď je primknutý k Bohu, nachádza sa v nižšej rovine Ruach ha-Kodeš (Likutim jekarim 12; Keter Šem Tov 195).

Podľa Shimona ben Haleviho, aj z 1M 1.2 jasne vyplýva, že triáda Chochma-Bina-Tiferet je Ruach, tzn. Dych alebo Duch. Táto nižšia triáda, ktorá je spojená s Božskou triádou (Chochma-Bina-Keter) a má stred v Esencii sa nazýva objektívnym vedomím a teda, uvedomením si čohosi, čo je viac než len človek. Veci sú vtedy videné v kozmických pojmoch širších než je osobné Ja.

HLAS je neartikulovaný zvuk vzťahujúci sa k sefire Chochma, akási nevyslovená tvorivá sila. Kdežto REČ býva už artikulovaná a súvisí so sefirou Bina. Je to reč, ktorou sa niečo stáva realitou (Buď svetlo 1M 1.3). HLAS aj REČ sa dokopy spájajú práve v Dychu/Duchu, ktorý zodpovedá KETER. 

Žalm (33.6) hovorí, že práve prostredníctvom SLOVA a DYCHU bolo tvorené Nebo a všetko, čo k nemu náleží, vrátane spomínanej Keter (TB, Roš Hašana 32a).

Ruach ha-kodeš (Svätý Duch) je božskou inšpiráciou, prostredníkom medzi Hlasom a Rečou, medzi tvorivou silou a tvorením. Je prostredníkom medzi Chochma a Bina, čiže, býva dávaný do súvisu s Keter, ktorá stojí nad nimi a spája ich. Preto sa hovorí: “Naplním ho dychom Božím (keter), múdrosťou (chochma), porozumením (bina) a poznaním (daat)”.

Raši stotožňuje RUACH HA-KODEŠ s DAAT, kedy sa KETER manifestuje práve  v DAAT (EC chajjim; Raši o Exode 31.3).

Živý Boh – Elohim chajjim, je Boh aktívny, činný;  v kabale chápaný ako Jesod v stave tvorenia. A práve v Jesod možno zažiť Keter, ktorá je inak nepoznateľná, pretože Jesod je duchom Keter.

Písmeno CHET so slova CHAJ/CHAJJIM, symbolizuje nie len život, ale aj tmu a chaos, v ktorej/ktorom bol život stvorený (1M 1.1_2). V gematrii má slovo CHAJ číselnú hodnotu 18 a tak býva kabalistami spájané s osemnástym slovom hebrejskej Biblie → MRACHEFET (vznášal sa), ktorého číselná hodnota je 728. Nakoľko sa pri stvorení nad priepasťou vznášal Duch Boží (1M 1.  ) začali rátať ďalej ⇒ 728 (vznášať sa) deleno 26 (JHWH) = 28 (koach) = sila, potencia, čiže sila tvorivá (Hlas/Kol) vzťahujúca sa k Chochme = čistý neartikulovaný zvuk, ktorý spolu s artikulovanou Rečou (Bina) vytvára/tvorí (1M 1.3).

Tvorí sa v tme a tak je tma v tomto smere pozitívna, rovnako tak CHAOS (TOHU), slovami evolučnej teórie, akási prapolievka. Tu vzniká všetko, čo dnes existuje a vzniká to prostredníctvom Slova (Reč).

Požehnanie je Božie sklonenie sa k stvoreniu. Preto tiež slovo BARUCH (požehnaný) súvisí so slovom BERECH (koleno), lebo práve ohnutie kolena je zárukou sklonenia sa. V texte spomenuté BARUCH a MEVORACH vysvetľuje Kaplan ako “ten, ktorý je požehnaný” a “ten, ktorého žehnajú v modlitbách”. Tak sa požehnanie presúva na nepoznateľnú Keter, resp. až nad ňu.

-chanele-

ZDROJE:

  • A. Kaplan: Sefer Jecira (Volvox Globator 1998)
  • A. Kaplan: Meditace a kabala (Volvox Globator 1998)
  • Z´ev ben Shimon Halevi: Strom života (Trigon 2001)
This entry was posted in Nezaradené and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s