Kapitola 1 verš 3

1:3

(ג) עשר ספירות בלימה  במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחיד מכוון באמצע במילת הלשון ובמילת המעור:

Desať sefír Ničoty v počte desiatich prstov, päť proti piatim, s jedinečnou zmluvou, presne uprostred, v obriezke jazyka a v obriezke penisu.

_____________________________________________

Tak, ako keď Boh Tvoril, používal svoje “ruky/prsty”, tzn, päť sefír na sefirotickom strome v ľavom stĺpe oproti piatim sefirám v pravom stĺpe (Ž 8.4; Iz 48.13). Tradícia hovorí o mocnom duchovnom zoskupení sefír, bez stredového vyrovnávajúceho stĺpu, umožňujúce usmerňovanie duchovných síl. Sefiry sú tu rozdelené do dvoch rôznych polarít (dualita, vyjdetie z Ničoty Ajin/Ejn), zároveň sú akoby v napätí, kedy vzniká tvorivá sila. Tak ako k počatiu je potrebný muž aj žena súčasne, aj na duchovnej úrovni je potrebná polarita. Preto sa ruky tiež vždy používali k usmerneniu duchovných síl (žehnanie, modlitba).

Hebrejské slovo JAD – ruka, má numerickú hodnotu 14. Tiež počet kostí jednej ruky je 14. Sa´adja Gaon, vo svojich komentároch k Sefer Jecire (Tafsir kitab al-mabadi) považuje reč za zdroj  stanovenia prvých princípov vesmíru potrebných k zachovaniu jeho formy. Podobne ako Rosenzweig chápe hebrejčinu mimo rámec racionálneho vysvetlenia. Dnes by sme povedali, že Boh “nastavil” základné matematické poučky a fyzikálne zákony, ktoré dali vzniknúť vesmíru, práve v podobe akú poznáme, vrátane života v ňom. Sa´adja Gaon bol známy tým, že pri výklade židovských náboženských myšlienok, používal vo veľkej miere islamský spôsob výkladu – tzv. KALAM (viď.: Argument Kalam, počiatok a nekonečno ), ktorým bránil rabínsky judaizmus pred ostatnými náboženstvami, ale aj pred konkurenčnými prúdmi v judaizme, napr. pred karaitmi.

Stvorenie sveta tak vysvetľoval rozumovými prostriedkami. KALAM je totiž založený na racionálnej teológii, tzn. že rozum a Božie zjavenie si nemôžu odporovať. Rozum teda chápal ako prostriedok poskytujúci dôkazy k interpretácii Božieho zjavenia. Dnes by sme povedali, že veda dokazuje Boha.

Vráťme sa ale späť k Sefer Jecire. Ničota je tu nazývaná termínom BELIMA, nie AJIN/EJN na ktorý sme v kabale zvyknutí. Ide o termín, ktorý nie je použitý v žiadnej inej súvislosti ani v Tóre ani v ostatnej kabalistickej literatúre (viac v 1:2).

Rozdiel medzi AJIN/EJN a BELIMOU sa vysvetľuje stupňom aktu stvorenia, kedy AJIN/EJN tvorenie bezprostredne predchádza, kdežto BELIMA  bezprostredne nasleduje po myšlienke niečo stvoriť a teda v tom okamihu už obsahuje jednotlivé sefiry, ako hovorí SJ 1:3.

JEDINEČNÁ ZMLUVA sa píše v hebrejčine ako BRIT JACHID . Niektorí kabalisti tento termín pretransformovávali do podoby BRIT JICHUD = Zmluva zjednotenie (viď.: MEDITAČNÉ TECHNIKY 3. – JICHUDIM ).

ZMLUVA je akt, ktorý spája dve strany. Je to dohoda medzi dvoma stranami a ide o prastarý akt, doložený už v Babylónii a Asýrii (nástupnické štátne útvary po Sumerskej ríši). Z histórie poznáme hlavne vazalské zmluvy.

V biblickom, vysvetlení je zmluva:

 1. povinnosť jedného v prospech druhého, akési sebaspovinnostenie mocnejšieho v prospech slabšieho
 2. prísaha
 3. záväzok
 4. povinnosť
 5. zmluva medzi dvoma mocnými partnermi
 6. záväzok priateľstva
 7. zmluva kňažská
 8. zmluva kráľovská

V  prípade veršu zo SJ ide o spojenie kladných sefír so zápornými, o vyrovnanie polarity, zoradenie sefír do zdanlivej rovnováhy akéhosi kvázi pred-stvoriteľského stavu, v ktorom je všetko ešte vyvážené (viď.článok:  AJIN/EJN  ), resp. ide o jeho napodobnenie.

V judaizme je ZMLUVA spájaná s obriezkou. Termín na to používaný je BRIT MILA – zmluva obriezky, MILA ale znamená aj SLOVO (2Sa 23.2), tzn. že zmluva obriezky je vždy založená na slovách dohody. O človeku, ktorý má dar reči a dokáže sa správne a pohotovo vyjadrovať sa hovorí, že má “podrezaný jazyk”. V obecnejšom význame ide o plynulosť reči a tak Zmluva obriezky je súčasne Zmluvou slova.

Keď kňazi požehnávajú v synagógach (Áronovské kňažské požehnanie) dvíhajú ruky s prstami v pozícii 3:2 (viď.: BAHIR § 111 ), do výšky úst (3M 9.22). Kňaz vníma vtedy svoje  prsty a sefiry rozdelené podľa polarity na ľavú a pravú ruku , medzi ktorými dochádza, k už hore spomínanému napätiu, čím vzniká obriezka jazyka uprostred týchto rúk a slová požehnania vychádzajúce z jeho úst, nachádzajú tak správnu potenciu.

Rovnako fungujú modlitby, kedy sa ruky v roztiahnutej polohe, dlaňami dohora otočenými, dvíhajú do výšky úst a medzi ktorými opäť vzniká napätia vyrovnávajúce polaritu ľavej a pravej strany, čím slová vyrieknuté počas modlitby môžu nadobudnúť správny účinok. Je len logické prečo sa pred týmito úkonmi ruky vždy umývali.

Podobne možno použiť aj prsty na nohách, vtedy ale nehovoríme o obriezke jazyka/slova, ale o obriezke penisu, nachádzajúceho sa samozrejme, podobne ako ústa medzi zdvihnutými rukami, zas medzi nohami.

Obriezka penisu sa fyzicky robí na ôsmy deň po narodení (BRIT MILA; MYSTICKÝ VÝZNAM OBRIEZKY ). Dátum ôsmeho dňa býva historikmi spájaný s podobným pohanským kultom miestnych kultúr Levanty (tiež: Vykúpenie prvorodených v článku VAJERA – AKEDAT JICCHAK; BAHIR § 104  ), v mystike hovoríme o tzv. Olam ha-Ba – svete, ktorý ešte len príde. Šesť dní stvorenia zodpovedá šiestim smerom (BAHIR § 98 ), siedmy deň je chápaný ako centrálny bod týchto smerov, počas ktorého Boh odpočíval od všetkej svojej práce (1M 2.2, 3) a ôsmy deň je vykročenie do transcendentna sveta, ktorý ešte len nastane , nachádzajúceho sa nad hmotnou úrovňou.

Penis, ako predmet obriezky je v kabale vnímaný ako niečo, skrze čo možno pristúpiť k najvyšším duchovným oblastiam (J. Langer), z ktorých počatím možno privolať duše do hmotného sveta. Pohlavný akt tak vníma kabala ako možnosť nahliadnuť do duchovných svetov, dokonca možnosť mať kontrolu nad nadprirodzenou úrovňou, či schopnosť usmerňovať sexuálnu energiu pozdĺž duchovných línií a dostať sa tak do najvyšších mystických stavov, pretože emócie a túžby spojené so sexom môžu byť chápané a využité aj pre mystické hľadanie Boha (porovnaj s indickým kundalini).

Kabalisti, po vzoru kráľa Achaba, s obľubou meditovali kľačiac pri tom na zemi s hlavou medzi nohami (1 Kráľ 18.42), získavajúc tak veľmi intenzívnu koncentráciu duchovnej energie, nakoľko sa vtedy stretnú v blízkosti  ako prsty rúk a nôh, tak aj jazyk a penis (Vajikra Raba 31.4), dokopy 22 častí ľudského tela = 22 písmen hebrejskej abecedy, abecedy, ktorou už možno aj tvoriť na duchovnej úrovni a ovplyvňovať samotné prúdenie duchovných energií.

Človek bol stvorený s desiatimi prstami na rukách i na nohách – päť prstov proti piatim prstom, ktorým je určené vzájomne spolupracovať, takže na úrovni sefirot, spolupracuje strana milosrdenstva (Chesed) so stranou prísnosti, či súdu (Din), vyrovnávajúc sa v srdci – v strede a zjednocujúc sa na jazyku. Tak dôjde k zjednoteniu múdrosti (Chochma) a chápania (Bina) a ústami potom rečou vychádza von (Nachmanides). Lebo Chochma nemôže fungovať bez Biny a obe sú korunované Keter, ktorá završuje “desiatku” všetkých sefír (Ramak).

© chanele

Použitá literatúra:

 • Arje Kaplan: Sefer Jecira
 • Výklad rabi Moše ben Nachmana k Sefer Jecire
 • Výklad rabi Moše Kordovera (Ramak) k Sefer Jecire
 • Midrash Rabbah (1939)
 • BIBLIA, Písmo sv. starej a novej zmluvy (1989)
 • Encyklopedie Bible (1992)
 • Jiří Langer: Erotika Kabala (1991)
 • Aaron W. Hughes; Elliot R. Wolfson: Nové smery v židovskej filozofii
 • Lulius Guttman: Philosophies of Judaism” The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig (1966)
 • Colette Sirat: A History of Jewish Philosophy in the Middleages (1990)
This entry was posted in Nezaradené and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s